Leeg

Nieuws

 • Nieuwe regionale maatregelen om het virus in te dammen
  Het kabinet heeft in nauwe samenwerking met 6 veiligheidsregio’s maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gebaseerd op advies van het Outbreak Management Team en gaan in op zondag 20 september 18:00 uur. 18-09
 • Aart Jochem eerste CISO Rijk
  Aart Jochem wordt per 1 november 2020 de eerste Chief Information Security Officer (CISO) Rijk bij de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 18-09
 • Ministerraad stemt in met vijftal gemeentelijke herindelingen
  De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met vijf herindelingsvoorstellen. Het gaat om drie samenvoegingen in de provincie Noord-Holland en twee in de provincie Noord-Brabant: Amsterdam & Weesp, Beemster & Purmerend, Heerhugowaard & Langedijk, Landerd & Uden en het viertal Boxmeer, Cuijk, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis. Indien het parlement instemt met deze herindelingen, dan komt het aantal gemeenten in Nederland in 2022 op 345. 18-09
 • Nederland stelt Syrië aansprakelijk voor grove mensenrechtenschendingen
  Nederland heeft vandaag Syrië aansprakelijk gesteld voor grove mensenrechtenschendingen, foltering in het bijzonder. “Het Assad-regime heeft zich keer op keer schuldig gemaakt aan vreselijke misdrijven. De bewijzen zijn overduidelijk. Dit kan niet zonder gevolgen blijven”, aldus minister Blok van Buitenlandse Zaken. 18-09
 • Vanaf 21 september met voorrang testen mogelijk voor zorg- en onderwijspersoneel
  Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf aanstaande maandag, 21 september, met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds de testuitslag kunnen krijgen. Deze regeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen. 18-09
 • Koning, Koningin Máxima en minister-president nemen deel aan digitale 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
  Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Rutte nemen digitaal deel aan de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). 17-09
 • Week van de Starter: betere informatiepositie voor starters op de woningmarkt
  Voor starters is het lastig om in de huidige woningmarkt een passende woning te vinden. Het woningaanbod is beperkt en de concurrentie groot. Om starters beter te ondersteunen bij het zoeken naar een eerste koop- of huurwoning, wordt in de Week van de Starter de website startenopdewoningmarkt.nl gelanceerd. 17-09
 • Conferentie Nederland Digitaal op 8 en 9 februari 2021 in Groningen en online
  Het belang van digitalisering is tijdens de coronacrisis nog eens duidelijk geworden. Voor onze economie, voor het uitvoeren van publieke taken en voor de informatieveiligheid. Het benutten van zowel maatschappelijke als economische kansen van digitalisering en aandacht voor publieke waarden waaronder veiligheid staan centraal tijdens de tweede editie van de Conferentie Nederland Digitaal die in februari in Groningen en online plaatsvindt. 17-09
 • Wijziging inburgeringsregelgeving per 1 oktober 2020
  Met ingang van 1 oktober 2020 vindt er een aantal wijzigingen plaats in de inburgeringsregelgeving. Dit schrijft de minister van SZW in een brief aan de Tweede Kamer. In het Besluit wijziging inburgering wordt gewijzigd dat inburgeringsplichtigen werkzaam als zelfstandig ondernemer, het examenonderdeel 'Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt' (ONA) niet meer hoeven te doen. De vrijstelling geldt ook voor niet-inburgeringsplichtigen die aan het inburgeringsvereiste moeten voldoen om in aanmerking te komen voor sterker verblijfsrecht of naturalisatie. 16-09
 • Coronadashboard aangepast: meer gegevens en vernieuwd ontwerp
  Het coronadashboard is opnieuw uitgebreid en verbeterd. Er is nu voor heel Nederland informatie over virusdeeltjes in het rioolwater. Bovendien biedt het nieuwe ontwerp een beter overzicht van de cijfers en statistieken. 16-09

meer nieuws

Leeg