Leeg

Kiezer krijgt meer invloed


Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat het kiesstelsel wijzigen. Straks kan de kiezer een stem uitbrengen op een partij, en zo stemmen op de hele kandidatenlijst, of op één kandidaat van die partij. Kandidaten die kunnen rekenen op de steun van de kiezers worden dan sneller gekozen op basis van de voorkeursstemmen die ze krijgen. Minister Ollongren: “Door de kiezer de mogelijkheid te geven een stem uit te brengen op een partij of op een kandidaat krijgt hij of zij meer invloed op wie er bijvoorbeeld in de Tweede Kamer komt.”
Lees Meer

meer nieuws

Leeg