Leeg

149 aanvragen ingediend door aspirant telers voor het wietexperiment


Aspirant telers hebben 149 aanvragen ingediend voor het telen van hennep voor coffeeshops in de tien gemeenten die deelnemen aan het experiment gesloten coffeeshopketen, ook wel het wietexperiment genoemd. De komende periode worden alle aanvragen getoetst op volledigheid en inhoudelijk beoordeeld.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg