Leeg

Concrete stappen naar kringlooplandbouw gezet


Agrarische ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, kunnen binnenkort gebruik maken van de mogelijkheid om onafhankelijke expertise in te kopen via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe). Hiervoor stelt het Rijk 45 miljoen euro beschikbaar. De regeling is één van de stappen die het voor boeren en tuinders mogelijk maakt om te investeren in een duurzame toekomst van hun bedrijf. Dat schrijft minister Schouten in een resultatenoverzicht aan de Tweede Kamer over de uitvoering van haar visie op kringlooplandbouw.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg