Leeg

Wijziging inburgeringsregelgeving per 1 oktober 2020


Met ingang van 1 oktober 2020 vindt er een aantal wijzigingen plaats in de inburgeringsregelgeving. Dit schrijft de minister van SZW in een brief aan de Tweede Kamer. In het Besluit wijziging inburgering wordt gewijzigd dat inburgeringsplichtigen werkzaam als zelfstandig ondernemer, het examenonderdeel 'Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt' (ONA) niet meer hoeven te doen. De vrijstelling geldt ook voor niet-inburgeringsplichtigen die aan het inburgeringsvereiste moeten voldoen om in aanmerking te komen voor sterker verblijfsrecht of naturalisatie.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg