Leeg

Benoeming programmadirecteur-generaal Samenleving en COVID-19


Drs. M.A. (Mark) Roscam Abbing wordt programmadirecteur-generaal Samenleving en COVID-19. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 23 oktober 2020.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg