Leeg

Gecombineerde fosfaatindicator per 1 januari 2021 van start


Per 1 januari gaat, zoals aangekondigd in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, de gecombineerde fosfaatindicator in werking. Via deze aangepaste indicator kunnen agrariërs beter bepalen hoeveel fosfaat (meststoffen) hun bodem nodig heeft en kunnen zij hun bemesting daarop afstemmen. Dat voorkomt uitspoeling van fosfaat wat ten goede komt van de waterkwaliteit. Dit schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij ook aangeeft hoe zij deze overgang geleidelijk wil laten verlopen.  
Lees Meer

meer nieuws

Leeg