Leeg

Wijzingen per 1-1-2021 OCW


In 2021 gaat een aantal wijzigingen in voor de sectoren onderwijs en cultuur. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg