Leeg

Indiening Beeld van de Uitvoering 2020 – informatie voor gemeenten


Voor 1 maart 2021 dient het College van B&W het Beeld van de Uitvoering over 2020 in het kader van de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidie), de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004, de WWIK (alleen baten) en de Tozo bij de minister van SZW in te dienen. De gevraagde financiële informatie betreft de voorlopige stand van zaken over 2020 en vergt geen controleverklaring van de gemeentelijke accountant.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg