Leeg

Nieuws

 • Vaccineren met Janssen gaat door
  Vaccineren met het Janssen-vaccin kan van start. Op basis van het oordeel van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) over enkele meldingen van zeer zeldzame bijwerkingen, heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten het vaccin vanaf morgen beschikbaar te stellen. Dat betekent dat de reeds aan Nederland geleverde 80.000 vaccins de komende dagen worden uitgereden naar de ziekenhuizen om hun medewerkers met direct patiëntencontact te beschermen. Het voordeel van het Janssen-vaccin is dat slechts één prik nodig is om te beschermen tegen COVID-19. 20-04
 • Hoger onderwijs weer open per 26 april
  Iedere student kan vanaf aanstaande maandag ongeveer 1 dag per week fysiek onderwijs gaan volgen op een hogeschool of universiteit. Daarnaast blijven de uitzonderingen bestaan voor het maken van toetsen, het volgen van praktijkonderwijs en de begeleiding van kwetsbare studenten. Bij het gedeeltelijk heropenen van het hoger onderwijs moet er wel rekening mee worden gehouden dat studenten 1,5 meter afstand van elkaar moeten kunnen houden. Ook studieplekken zoals universiteitsbibliotheken mogen onder deze voorwaarde weer open voor studenten. 20-04
 • De GGD gaat de miljoen mensen tussen de 18 en de 60 jaar met een medische indicatie versneld vaccineren tegen Covid-19
  Om tempo te maken gaat de GGD mensen tussen de 18 en de 60 jaar met een medische indicatie vaccineren. Zij krijgen de uitnodiging voor een afspraak van hun eigen huisarts. Met die uitnodiging op naam melden zij zich bij de GGD. Dit heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten in goed overleg met de koepel van huisartsen LHV, met de GGD-GHOR en het RIVM. De groep krijgt het BioNTech/Pfizer of Moderna-vaccin. Een groep huisartsen, basisartsen en verpleegkundigen worden gevraagd de GGD’en te helpen met aanvullende medische ondersteuning en medisch toezicht op de GGD-locaties. 20-04
 • Stap 1: winkels en terrassen deels open, einde avondklok
  Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel minder mensen ziek zullen worden. De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Maar het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april. 20-04
 • Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022
  Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren. Daarom krijgen ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald.  Het kabinet stimuleert ouders daarmee om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. De Tweede Kamer heeft vandaag met het wetsvoorstel ingestemd. 20-04

Welkom op het rijksinkoopnet, het portaal voor leveranciers van Rijks en overheidsinstanties

Het rijksinkoopnet bied de mogelijkheid voor onder andere inkopers van overheids- en semioverheidsinstellingen op een gedegen en vertrouwde manier hun juiste leveranciers te vinden.

Het rijksinkoopnet werkt vanuit een aantal belangrijke basis principes, samenwerking in combinatie met de praktijk, doormiddel van deze combinatie weet je als inkoper dat je altijd de juiste leveranciers kunt vinden.

Inkopers van overheidsinstanties kunnen zich meer inlezen over de inkooppraktijk https://www.pianoo.nl/ PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Ook kunnen leveranciers welke werken voor de overheid, o.a. Ministeries, Provincies, Gewesten, Gemeenten, Waterschappen Rijkswaterstaat, Politiekorpsen, Brandweerkorpsen, Belastingdiensten, de Europese Unie en andere nationale en internationale organisaties terecht op https://www.rijksoverheid.nl/

Het rijksinkoopnet zorgt dat vele nieuwsbronnen voor inkopers van o.a. overheidsinstellingen altijd actueel en gekoppeld zijn.

meer nieuws

20-04-2021 | Verdachten voortaan verplicht aanwezig in rechtszaal
20-04-2021 | Koningsdag 2021: geen fysieke bijeenkomsten op de ambassades
20-04-2021 | Risicoanalyse gaswinning Groningen voor het eerst door onafhankelijke partij uitgevoerd
19-04-2021 | Virtuele herdenking bij het Nationaal Monument Kamp Amersfoort
19-04-2021 | Afspraken voor schone en stille taxi’s
19-04-2021 | Nieuwe burgemeester in Voorschoten
19-04-2021 | De asielinstroom van week 15 bedroeg ongeveer 500
19-04-2021 | Duizenden huurders kunnen zelf huurverlaging aanvragen
19-04-2021 | 14 miljoen zelftesten onderweg naar scholen
16-04-2021 | Voor ziekenhuispersoneel komt BioNTech/Pfizer beschikbaar als eventueel alternatief voor Janssen
16-04-2021 | Extra bijdrage van 10 miljoen euro van het Rijk voor Zeeland
16-04-2021 | Adviesrapport commissie-Donner stevige basis voor toekomstig schadestelsel
16-04-2021 | Granuliet in ‘Over de Maas’ veilig
16-04-2021 | Wetsvoorstel quarantaineplicht naar Tweede Kamer
16-04-2021 | Benoeming waarnemend commissaris van de Koning in Limburg
16-04-2021 | Nieuwe Commandant der Strijdkrachten waarschuwt voor gevolgen van ‘nee’ zeggen
15-04-2021 | BZK werkt aan permante mogelijkheid digitaal vergaderen
15-04-2021 | VWS steunt tientallen landelijke initiatieven voor jeugd in coronatijd
15-04-2021 | Nieuwe Chief Nursing Officer ministerie van VWS
15-04-2021 | Van Veldhoven: deel afspraken uit Green Deal moeten wereldwijd gaan gelden
14-04-2021 | Dreigingsbeeld NCTV: Aanslag in Nederland voorstelbaar, geen aanwijzingen voorbereiding aanslag
14-04-2021 | Nederland doet mee met kopgroep voor vergroening export
14-04-2021 | CoronaMelder juist nu van meerwaarde
14-04-2021 | Reisbranche en kabinet organiseren tweede proefreis naar Gran Canaria
13-04-2021 | Kabinet geeft Fieldlab Evenementen toestemming voor opschalen
13-04-2021 | Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk
13-04-2021 | Voortgangsrapportage Programma Aardgasvrije Wijken 2020: Gemeenten enthousiast over proeftuinen, bezorgd over condities voor wijkaanpak
13-04-2021 | Nieuwe Wet Inburgering: tussenrapport pilotprogramma en evaluatie bestaande werkwijzen gepubliceerd
12-04-2021 | Beschikkingen 2e voorschot Tozo 2021 verzonden
12-04-2021 | De asielinstroom van week 14 bedroeg ongeveer 500

Nieuws

 • Vaccineren met Janssen gaat door
  Vaccineren met het Janssen-vaccin kan van start. Op basis van het oordeel van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) over enkele meldingen van zeer zeldzame bijwerkingen, heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten het vaccin vanaf morgen beschikbaar te stellen. Dat betekent dat de reeds aan Nederland geleverde 80.000 vaccins de komende dagen worden uitgereden naar de ziekenhuizen om hun medewerkers met direct patiëntencontact te beschermen. Het voordeel van het Janssen-vaccin is dat slechts één prik nodig is om te beschermen tegen COVID-19. 20-04
 • Hoger onderwijs weer open per 26 april
  Iedere student kan vanaf aanstaande maandag ongeveer 1 dag per week fysiek onderwijs gaan volgen op een hogeschool of universiteit. Daarnaast blijven de uitzonderingen bestaan voor het maken van toetsen, het volgen van praktijkonderwijs en de begeleiding van kwetsbare studenten. Bij het gedeeltelijk heropenen van het hoger onderwijs moet er wel rekening mee worden gehouden dat studenten 1,5 meter afstand van elkaar moeten kunnen houden. Ook studieplekken zoals universiteitsbibliotheken mogen onder deze voorwaarde weer open voor studenten. 20-04
 • De GGD gaat de miljoen mensen tussen de 18 en de 60 jaar met een medische indicatie versneld vaccineren tegen Covid-19
  Om tempo te maken gaat de GGD mensen tussen de 18 en de 60 jaar met een medische indicatie vaccineren. Zij krijgen de uitnodiging voor een afspraak van hun eigen huisarts. Met die uitnodiging op naam melden zij zich bij de GGD. Dit heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten in goed overleg met de koepel van huisartsen LHV, met de GGD-GHOR en het RIVM. De groep krijgt het BioNTech/Pfizer of Moderna-vaccin. Een groep huisartsen, basisartsen en verpleegkundigen worden gevraagd de GGD’en te helpen met aanvullende medische ondersteuning en medisch toezicht op de GGD-locaties. 20-04
 • Stap 1: winkels en terrassen deels open, einde avondklok
  Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel minder mensen ziek zullen worden. De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Maar het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april. 20-04
 • Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022
  Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren. Daarom krijgen ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald.  Het kabinet stimuleert ouders daarmee om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. De Tweede Kamer heeft vandaag met het wetsvoorstel ingestemd. 20-04
Leeg