Leeg

Nieuws

 • Minister Van Ark: nieuwe maatregelen voor beschikbaar houden acute zorg
  Door de snelle stijging van het aantal COVID-19-patiënten, neemt de druk op de zorg en iedereen die in de zorg werkt toe. Daarnaast maken veel mensen zich zorgen over het uitstellen van hun afspraak in het ziekenhuis of bij hun arts. Om ervoor te zorgen dat acute zorg en kritieke planbare zorg beschikbaar blijft, heeft minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) met betrokken partijen nieuwe maatregelen afgesproken. 23-10
 • Benoeming programmadirecteur-generaal Samenleving en COVID-19
  Drs. M.A. (Mark) Roscam Abbing wordt programmadirecteur-generaal Samenleving en COVID-19. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 23 oktober 2020. 23-10
 • Concept wetsvoorstel modernisering en betere handhaving consumentenbescherming
  Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft mede namens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) een concept wetsvoorstel gepubliceerd voor zowel modernisering als betere handhaving van de regels voor consumentenbescherming. Informatieverplichtingen van webwinkels en online platforms richting consumenten worden uitgebreid. Ook komt er een verbod op het (laten) plaatsen van valse consumentenbeoordelingen. Consumenten krijgen bovendien meer rechten bij het gebruik maken van ‘gratis’ digitale diensten waarvoor zij hun persoonlijke gegevens moeten opgeven, zoals sociale media. Dezelfde regels moeten tegelijkertijd in de hele EU worden ingevoerd, zodat je ook eenvoudig over de grens online aankopen kunt doen. 23-10
 • Verder aan de slag met verduurzaming veehouderij
  De Nederlandse veehouderij werkt de komende jaren hard aan verdere verduurzaming. Deze ‘verduurzamingsslag’ speelt op het erf van de boer, maar ook bij de afzetkanalen zoals verwerkers van dierlijke producten en de detailhandel. Door de inzet van experimenteerruimte en subsidies krijgen partijen met duurzame ambities ruimte en geld om te verduurzamen. Dat staat in de voortgangsrapportage ‘programma duurzame veehouderij’ die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 22-10
 • Landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee
  Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 23 oktober 2020 om 00:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente vondst van zes dode knobbelzwanen in Kockengen (Utrecht) waarvan na een test bij twee kadavers vogelgriep is vastgesteld van een hoogpathogene variant (HPAI van het serotype H5N8). Inmiddels wordt ook een dode smient uit dezelfde omgeving getest voor vogelgriep. Nader onderzoek moet nog aantonen of dit ook HPAI H5N8 of een ander serotype betreft. 22-10

Welkom op het rijksinkoopnet, het portaal voor leveranciers van Rijks en overheidsinstanties

Het rijksinkoopnet bied de mogelijkheid voor onder andere inkopers van overheids- en semioverheidsinstellingen op een gedegen en vertrouwde manier hun juiste leveranciers te vinden.

Het rijksinkoopnet werkt vanuit een aantal belangrijke basis principes, samenwerking in combinatie met de praktijk, doormiddel van deze combinatie weet je als inkoper dat je altijd de juiste leveranciers kunt vinden.

Inkopers van overheidsinstanties kunnen zich meer inlezen over de inkooppraktijk https://www.pianoo.nl/ PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Ook kunnen leveranciers welke werken voor de overheid, o.a. Ministeries, Provincies, Gewesten, Gemeenten, Waterschappen Rijkswaterstaat, Politiekorpsen, Brandweerkorpsen, Belastingdiensten, de Europese Unie en andere nationale en internationale organisaties terecht op https://www.rijksoverheid.nl/

Het rijksinkoopnet zorgt dat vele nieuwsbronnen voor inkopers van o.a. overheidsinstellingen altijd actueel en gekoppeld zijn.

meer nieuws

22-10-2020 | Minister-president Rutte ontvangt EC-voorzitter Von der Leyen
22-10-2020 | Campagne fietsverlichting van start
21-10-2020 | Brief van minister Kaag en staatssecretaris Keijzer aan Nederlandse ondernemers
21-10-2020 | Landmacht volop in straatbeeld vanwege oefening
21-10-2020 | Vogelgriep vastgesteld bij wilde zwanen in Kockengen
21-10-2020 | GLB: goed voor klimaat en boer
20-10-2020 | Internationale conferentie over en met jongeren in het teken van corona
20-10-2020 | Dienstplichtbrief voor het eerst ook naar vrouwen
20-10-2020 | Gemeenten gaan met financiële regeling overlastgevende asielzoekers aanpakken
19-10-2020 | Hervestiging groep vluchtelingen mogelijk dankzij strenge coronamaatregelen
19-10-2020 | 100 miljoen beschikbaar voor veenweide aanpak
19-10-2020 | Emile Roemer adviseert minister over verbetering kwaliteit rijschoolbranche
16-10-2020 | Nederland wil zich aansluiten bij Global Partnership on AI
16-10-2020 | Onderzoek naar tegenbewijsregeling box-3 spaarders
16-10-2020 | Hernieuwde afspraken met verhuurders over maatwerk
16-10-2020 | Gesjoemel met kilometertellerstanden aangepakt
16-10-2020 | Nederlandse en Belgische ministers roepen op om enkel noodzakelijke reizen te maken
15-10-2020 | Nederland neemt deel aan vandaag gestart initiatief voor Europese Cloud Federatie
15-10-2020 | Dreigingsbeeld NCTV: Aanslag Nederland voorstelbaar, dreiging vooral van eenlingen
15-10-2020 | Agrarische Ondernemerschapsagenda: geef boeren ruimte te ondernemen
15-10-2020 | Dashboard over voortgang Groningen online
15-10-2020 | Ministeries van EZK en LNV geven inzicht in duurzaamheid bedrijfsvoering
15-10-2020 | Defensievisie 2035: een nieuw profiel voor Defensie
15-10-2020 | Blokhuis: Ruim 20 miljoen voor Indische gemeenschap, plannen voor besteding krijgen vorm
15-10-2020 | Nieuwe burgemeester Terschelling
15-10-2020 | Internetconsultatie wet afschaffing dwangsommen vreemdelingenzaken
15-10-2020 | ‘Toegangs- en gedragsmaatregelen om macht grote digitale platforms aan te pakken’
14-10-2020 | Versterking Groningen definitief in publieke handen
14-10-2020 | Boek geen vakantiereizen naar landen met oranje reisadvies
14-10-2020 | Adviespanel Innovatieve Behandelingen COVID19

Nieuws

 • Minister Van Ark: nieuwe maatregelen voor beschikbaar houden acute zorg
  Door de snelle stijging van het aantal COVID-19-patiënten, neemt de druk op de zorg en iedereen die in de zorg werkt toe. Daarnaast maken veel mensen zich zorgen over het uitstellen van hun afspraak in het ziekenhuis of bij hun arts. Om ervoor te zorgen dat acute zorg en kritieke planbare zorg beschikbaar blijft, heeft minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) met betrokken partijen nieuwe maatregelen afgesproken. 23-10
 • Benoeming programmadirecteur-generaal Samenleving en COVID-19
  Drs. M.A. (Mark) Roscam Abbing wordt programmadirecteur-generaal Samenleving en COVID-19. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 23 oktober 2020. 23-10
 • Concept wetsvoorstel modernisering en betere handhaving consumentenbescherming
  Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft mede namens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) een concept wetsvoorstel gepubliceerd voor zowel modernisering als betere handhaving van de regels voor consumentenbescherming. Informatieverplichtingen van webwinkels en online platforms richting consumenten worden uitgebreid. Ook komt er een verbod op het (laten) plaatsen van valse consumentenbeoordelingen. Consumenten krijgen bovendien meer rechten bij het gebruik maken van ‘gratis’ digitale diensten waarvoor zij hun persoonlijke gegevens moeten opgeven, zoals sociale media. Dezelfde regels moeten tegelijkertijd in de hele EU worden ingevoerd, zodat je ook eenvoudig over de grens online aankopen kunt doen. 23-10
 • Verder aan de slag met verduurzaming veehouderij
  De Nederlandse veehouderij werkt de komende jaren hard aan verdere verduurzaming. Deze ‘verduurzamingsslag’ speelt op het erf van de boer, maar ook bij de afzetkanalen zoals verwerkers van dierlijke producten en de detailhandel. Door de inzet van experimenteerruimte en subsidies krijgen partijen met duurzame ambities ruimte en geld om te verduurzamen. Dat staat in de voortgangsrapportage ‘programma duurzame veehouderij’ die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 22-10
 • Landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee
  Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 23 oktober 2020 om 00:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente vondst van zes dode knobbelzwanen in Kockengen (Utrecht) waarvan na een test bij twee kadavers vogelgriep is vastgesteld van een hoogpathogene variant (HPAI van het serotype H5N8). Inmiddels wordt ook een dode smient uit dezelfde omgeving getest voor vogelgriep. Nader onderzoek moet nog aantonen of dit ook HPAI H5N8 of een ander serotype betreft. 22-10
Leeg