Leeg

Nieuws

 • Nederlands rivierengebied beter beschermd tegen hoogwater
  Met het afronden van twee grootschalige waterveiligheidsprogramma’s langs de Maas en de Rijntakken is het rivierengebied weer beter beschermd tegen hoogwater. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stuurde vandaag de evaluatie over deze versterkingsprogramma’s naar de Tweede Kamer. De programma’s Zandmaas/Grensmaas en Ruimte voor de Rivier zijn op tijd en binnen het beschikbare budget van 2,85 miljard euro gerealiseerd. 23-03
 • Merel van Vroonhoven herbenoemd als bestuursvoorzitter AFM
  Mevrouw ir. M.W.L. (Merel) van Vroonhoven is bij Koninklijk besluit voor vier jaar herbenoemd in haar functie van bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De herbenoeming gaat in per 1 april 2018 en vindt plaats op voordracht van de raad van toezicht van de AFM . Minister Hoekstra heeft de ministerraad hier vrijdag over geïnformeerd. 23-03
 • Nederlandse medaillewinnaars gehuldigd
  Vicepremier Hugo de Jonge en minister van sport Bruno Bruins spraken vandaag de Olympische en Paralympische sporters en hun begeleiders toe. De Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea waren een groot succes voor de Nederlandse ploeg onder leiding van chefs de mission Jeroen Bijl en Esther Vergeer. Nederland behaalde maar liefst 11 gouden medailles, 9 zilveren medailles en 7 bronzen medailles. 23-03
 • Bekrachtiging initiatiefvoorstel Donorwet
  De ministerraad heeft ingestemd met de doorgeleiding van het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie naar de Koning, om het wetsvoorstel te bekrachtigen.  Daarna zal minister Bruins voor Medische Zorg het wetsvoorstel voorzien van een contraseign en kan de wet gepubliceerd worden in het Staatsblad. 23-03
 • Blokhuis: meer voorlichting over kinkhoestvaccinatie voor zwangeren
  Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) neemt het advies van de Gezondheidsraad over om alle zwangere vrouwen vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden, mits de vaccinatie uitvoerbaar en betaalbaar is. Voor de zomer neemt de staatssecretaris hierover een definitief besluit. Ondertussen kan elke zwangere vrouw die dat wil zich laten vaccineren, zodat haar kindje vanaf de geboorte beschermd is tegen kinkhoest. Er komt meer voorlichtingsmateriaal beschikbaar voor huisartsen, GGDen en verloskundigen om zwangeren hierop te wijzen. 22-03

Welkom op het rijksinkoopnet, het portaal voor leveranciers van Rijks en overheidsinstanties

Het rijksinkoopnet bied de mogelijkheid voor onder andere inkopers van overheids- en semioverheidsinstellingen op een gedegen en vertrouwde manier hun juiste leveranciers te vinden.

Het rijksinkoopnet werkt vanuit een aantal belangrijke basis principes, samenwerking in combinatie met de praktijk, doormiddel van deze combinatie weet je als inkoper dat je altijd de juiste leveranciers kunt vinden.

Inkopers van overheidsinstanties kunnen zich meer inlezen over de inkooppraktijk https://www.pianoo.nl/ PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Ook kunnen leveranciers welke werken voor de overheid, o.a. Ministeries, Provincies, Gewesten, Gemeenten, Waterschappen Rijkswaterstaat, Politiekorpsen, Brandweerkorpsen, Belastingdiensten, de Europese Unie en andere nationale en internationale organisaties terecht op https://www.rijksoverheid.nl/

Het rijksinkoopnet zorgt dat vele nieuwsbronnen voor inkopers van o.a. overheidsinstellingen altijd actueel en gekoppeld zijn.

meer nieuws

21-03-2018 | Wetsvoorstellen over vervolging neerhalen MH17 naar Tweede Kamer
21-03-2018 | Beantwoording Kamervragen over gebruik kolenstroom door ziekenhuizen, universiteiten en musea
21-03-2018 | Sociale onderneming verdient meer aandacht
21-03-2018 | Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 12
21-03-2018 | Ministerie van EZK en maakindustrie lanceren grondstoffenscanner
20-03-2018 | Minister De Jonge start met aanpak eenzaamheid onder ouderen
20-03-2018 | Nederland en Jordanië versterken samenwerking in de strijd tegen terrorisme
20-03-2018 | Alle stemlokalen moeten toegankelijk
20-03-2018 | Gemeenten en provincies krijgen samen 6,2 miljard extra
20-03-2018 | Eerste diensten Talking Traffic live voor verkeersgebruikers
20-03-2018 | Nuon krijgt vergunning voor windpark zonder subsidie
20-03-2018 | Schouten: extra geld voor strijd tegen voedselverspilling
20-03-2018 | Kabinet maakt ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven
20-03-2018 | Wereldwijd voor een veilig Nederland - Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018-2022
19-03-2018 | Nuon krijgt vergunning voor windpark zonder subsidie
19-03-2018 | De asielinstroom van week 11 bedroeg ongeveer 500
19-03-2018 | Nieuwe versie Kerngegevens Defensie beschikbaar
19-03-2018 | Koning en minister-president ontvangen president Macron
19-03-2018 | Minister Ollongren versterkt integriteitsbeleid lokaal bestuur
19-03-2018 | Miljoenen voor bescherming archeologische vindplaatsen op werelderfgoed Schokland
18-03-2018 | Nederland waterland pakt podium bij de VN op Wereldwaterdag
17-03-2018 | Maatregelen voor snelle aanpak files
16-03-2018 | Kabinet: Brede aanpak tegen ongewenste buitenlandse inmenging
16-03-2018 | Kabinet en regio investeren 370 miljoen in Brainport Eindhoven
16-03-2018 | Voorstel halvering collegegeld naar Tweede Kamer
15-03-2018 | Afspraken voor bereikbaar houden Randstad
15-03-2018 | Nederland zet zich in de Veiligheidsraad in voor de bevolking van Jemen
15-03-2018 | Medaille uitreiking uitgezonden militairen ‘Operation Inherent Resolve’
15-03-2018 | Minister voor het eerst naar Mali
15-03-2018 | Mutual Learning Exercise: Thematisch rapport over innovatiegericht inkopen

Nieuws

 • Nederlands rivierengebied beter beschermd tegen hoogwater
  Met het afronden van twee grootschalige waterveiligheidsprogramma’s langs de Maas en de Rijntakken is het rivierengebied weer beter beschermd tegen hoogwater. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stuurde vandaag de evaluatie over deze versterkingsprogramma’s naar de Tweede Kamer. De programma’s Zandmaas/Grensmaas en Ruimte voor de Rivier zijn op tijd en binnen het beschikbare budget van 2,85 miljard euro gerealiseerd. 23-03
 • Merel van Vroonhoven herbenoemd als bestuursvoorzitter AFM
  Mevrouw ir. M.W.L. (Merel) van Vroonhoven is bij Koninklijk besluit voor vier jaar herbenoemd in haar functie van bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De herbenoeming gaat in per 1 april 2018 en vindt plaats op voordracht van de raad van toezicht van de AFM . Minister Hoekstra heeft de ministerraad hier vrijdag over geïnformeerd. 23-03
 • Nederlandse medaillewinnaars gehuldigd
  Vicepremier Hugo de Jonge en minister van sport Bruno Bruins spraken vandaag de Olympische en Paralympische sporters en hun begeleiders toe. De Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea waren een groot succes voor de Nederlandse ploeg onder leiding van chefs de mission Jeroen Bijl en Esther Vergeer. Nederland behaalde maar liefst 11 gouden medailles, 9 zilveren medailles en 7 bronzen medailles. 23-03
 • Bekrachtiging initiatiefvoorstel Donorwet
  De ministerraad heeft ingestemd met de doorgeleiding van het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie naar de Koning, om het wetsvoorstel te bekrachtigen.  Daarna zal minister Bruins voor Medische Zorg het wetsvoorstel voorzien van een contraseign en kan de wet gepubliceerd worden in het Staatsblad. 23-03
 • Blokhuis: meer voorlichting over kinkhoestvaccinatie voor zwangeren
  Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) neemt het advies van de Gezondheidsraad over om alle zwangere vrouwen vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden, mits de vaccinatie uitvoerbaar en betaalbaar is. Voor de zomer neemt de staatssecretaris hierover een definitief besluit. Ondertussen kan elke zwangere vrouw die dat wil zich laten vaccineren, zodat haar kindje vanaf de geboorte beschermd is tegen kinkhoest. Er komt meer voorlichtingsmateriaal beschikbaar voor huisartsen, GGDen en verloskundigen om zwangeren hierop te wijzen. 22-03
Leeg