Leeg

Nieuws

 • Nederland op de bres voor wereldwijde cyberveiligheid
  Nederland draagt 1 miljoen EUR bij aan het Digital Development Partnership (DDP) van de Wereldbank om andere landen te steunen in het creëren van veilig, vrij en open internet. Dit maakte minister Blok vandaag bekend tijdens een ministeriële bijeenkomst die Blok met zijn Amerikaanse collega Sullivan en Australische collega Payne voorzat tijdens de jaarlijkse vergadering van de Verenigde Naties in New York.  23-09
 • Miami nieuwe uitvalsbasis voor klimaatkenniskantoor uit Nederland
  De Amerikaanse stad Miami heeft het initiatief genomen om een kantoor van het Global Center on Adaptation (GCA) op te zetten. Dit wordt daarmee een regiokantoor van de vestigingen die vorig jaar openden in Rotterdam en Groningen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft daartoe vandaag samen met burgemeester Francis Suarez van Miami een overeenkomst gesloten. 23-09
 • De asielinstroom van week 38 bedroeg ongeveer 700
  De asielinstroom van week 38, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 700. 23-09
 • Locatie bij bellen 112 nauwkeuriger bepaald
  iPhone-gebruikers die vanaf vandaag de nieuwste versie van het besturingssysteem (iOS13) installeren op hun mobiele telefoon, hebben daarmee ook de techniek Advanced Mobile Location (AML) op hun telefoon beschikbaar. Als zij 112 bellen om hulpdiensten in te schakelen, kan hun locatie nauwkeuriger bepaald worden. Begin dit jaar is AML al in gebruik genomen voor Androidtelefoons. 23-09
 • Eerste stappen Regio Deals gezet
  Ruim een jaar na het afsluiten van de eerste Regio Deals zijn in verschillende regio’s de eerste stappen gezet op het gebied van kwaliteit van leven, leefomgeving en versterking van de economie. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. Met de Regio Deals pakt het kabinet samen met de regio’s opgaven aan die het perspectief van burgers en bedrijven moeten versterken en de brede welvaart in de regio verbeteren. 20-09

Welkom op het rijksinkoopnet, het portaal voor leveranciers van Rijks en overheidsinstanties

Het rijksinkoopnet bied de mogelijkheid voor onder andere inkopers van overheids- en semioverheidsinstellingen op een gedegen en vertrouwde manier hun juiste leveranciers te vinden.

Het rijksinkoopnet werkt vanuit een aantal belangrijke basis principes, samenwerking in combinatie met de praktijk, doormiddel van deze combinatie weet je als inkoper dat je altijd de juiste leveranciers kunt vinden.

Inkopers van overheidsinstanties kunnen zich meer inlezen over de inkooppraktijk https://www.pianoo.nl/ PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Ook kunnen leveranciers welke werken voor de overheid, o.a. Ministeries, Provincies, Gewesten, Gemeenten, Waterschappen Rijkswaterstaat, Politiekorpsen, Brandweerkorpsen, Belastingdiensten, de Europese Unie en andere nationale en internationale organisaties terecht op https://www.rijksoverheid.nl/

Het rijksinkoopnet zorgt dat vele nieuwsbronnen voor inkopers van o.a. overheidsinstellingen altijd actueel en gekoppeld zijn.

meer nieuws

20-09-2019 | Gemeenten aan de slag met maatschappelijke diensttijd (MDT) voor jongeren met een ‘tussenjaar’
20-09-2019 | Benoeming advocaat-generaal op Sint Maarten
19-09-2019 | Informeren en inspireren tijdens de landelijke Praktijkdag van de Nationale Bijenstrategie
19-09-2019 | Nieuwe burgemeester in Voorschoten
19-09-2019 | Noodhulp afgerond, Bahama’s gaan verder met wederopbouw
18-09-2019 | Bekendmaking Nationale Iconen: Nederlandse topinnovaties op 23 september 2019
18-09-2019 | Internetconsultatie wijziging Besluit SUWI
17-09-2019 | Septembercirculaire: groei van het gemeentefonds en provinciefonds
17-09-2019 | Prinsjesdag 2019: Internationale ontwikkelingen vragen om stevig buitenlandbeleid
17-09-2019 | Handen uit de mouwen voor kringlooplandbouw
17-09-2019 | Interview met Sander Dekker: ‘Ik zit hier om problemen op te lossen’
17-09-2019 | Den Haag klaar voor Prinsjesdag
16-09-2019 | Financiële bijdrage voor leerstoel NatuurCollege
16-09-2019 | Minister waarschuwt hogeschool IUASR
16-09-2019 | De asielinstroom van week 37 bedroeg ongeveer 800
16-09-2019 | Bestuurders Haga Lyceum moeten definitief weg
16-09-2019 | Koolmees en Van Veldhoven tekenen voor meer banen op het spoor
16-09-2019 | Oefenen voor Prinsjesdag
13-09-2019 | Maatschappelijke diensttijd februari 2020 officieel van start
13-09-2019 | Vergunningverlening projecten komt weer op gang
12-09-2019 | Minister Schouten: Indringend rapport over misstanden slachthuizen
12-09-2019 | Minister-president Rutte ontvangt jongerenmanifest van Coalitie-Y
11-09-2019 | Conferentie Nederland Digitaal 2020 in Groningen
11-09-2019 | Ruimte voor hoger salaris in primair onderwijs
10-09-2019 | Gaswinning Groningen komend jaar onder 12 miljard Nm3
10-09-2019 | Nederlandse delta-aanpak blauwdruk voor kwetsbare kustgebieden
09-09-2019 | Koningin Máxima spreekt met ambassadeurs campagne 'Kom uit je schuld'
09-09-2019 | Gasunie wordt onafhankelijk warmtetransportbeheerder ‘Leiding door het Midden’ en ‘Vondelingenplaat’
09-09-2019 | De asielinstroom van week 36 bedroeg ongeveer 600
09-09-2019 | Koning, Koningin en minister-president bij 74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Nieuws

 • Nederland op de bres voor wereldwijde cyberveiligheid
  Nederland draagt 1 miljoen EUR bij aan het Digital Development Partnership (DDP) van de Wereldbank om andere landen te steunen in het creëren van veilig, vrij en open internet. Dit maakte minister Blok vandaag bekend tijdens een ministeriële bijeenkomst die Blok met zijn Amerikaanse collega Sullivan en Australische collega Payne voorzat tijdens de jaarlijkse vergadering van de Verenigde Naties in New York.  23-09
 • Miami nieuwe uitvalsbasis voor klimaatkenniskantoor uit Nederland
  De Amerikaanse stad Miami heeft het initiatief genomen om een kantoor van het Global Center on Adaptation (GCA) op te zetten. Dit wordt daarmee een regiokantoor van de vestigingen die vorig jaar openden in Rotterdam en Groningen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft daartoe vandaag samen met burgemeester Francis Suarez van Miami een overeenkomst gesloten. 23-09
 • De asielinstroom van week 38 bedroeg ongeveer 700
  De asielinstroom van week 38, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 700. 23-09
 • Locatie bij bellen 112 nauwkeuriger bepaald
  iPhone-gebruikers die vanaf vandaag de nieuwste versie van het besturingssysteem (iOS13) installeren op hun mobiele telefoon, hebben daarmee ook de techniek Advanced Mobile Location (AML) op hun telefoon beschikbaar. Als zij 112 bellen om hulpdiensten in te schakelen, kan hun locatie nauwkeuriger bepaald worden. Begin dit jaar is AML al in gebruik genomen voor Androidtelefoons. 23-09
 • Eerste stappen Regio Deals gezet
  Ruim een jaar na het afsluiten van de eerste Regio Deals zijn in verschillende regio’s de eerste stappen gezet op het gebied van kwaliteit van leven, leefomgeving en versterking van de economie. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. Met de Regio Deals pakt het kabinet samen met de regio’s opgaven aan die het perspectief van burgers en bedrijven moeten versterken en de brede welvaart in de regio verbeteren. 20-09
Leeg