Leeg

Nieuws

 • Uitbreiding TOGS-regeling: ook ondernemers in de non-food kunnen aanvragen doen
  Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. 28-03
 • Richtlijn voor opvang van dak- en thuislozen tijdens coronacrisis vastgesteld
  Het ministerie van VWS heeft in samenwerking met Valente, VNG en COMO een richtlijn vastgesteld over hoe de opvang van dak- en thuisloze mensen georganiseerd moet worden tijdens de coronacrisis (COVID-19). De richtlijn is bedoeld voor gemeenten en opvangorganisaties en ziet toe op het zo goed mogelijk opvangen van dak- en thuisloze mensen, en tegelijkertijd het risico op besmetting zo klein mogelijk houden. 27-03
 • Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht
  Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen met Bouwend Nederland, Techniek Nederland en andere partijen uit de sector voeren om ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.   27-03
 • Maatregelenpakket cultuursector: huur rijksmusea opgeschort met drie maanden
  De huur van rijksgesubsidieerde musea wordt met drie maanden opgeschort. Hiermee wordt hen financiële ruimte geboden ten tijde van de coronacrisis. De maatregel is onderdeel van een aanvullend pakket voor de cultuur- en creatieve sector, waarover minister Van Engelshoven (Cultuur) vandaag een brief aan de Tweede Kamer stuurde. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector, nu ook deze voor een groot deel tot stilstand zijn gekomen. Naast het eerder aangekondigde kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers, waar ook organisaties en zzp‘ers  uit de cultuursector aanspraak op kunnen maken, worden daarom een aantal specifieke maatregelen genomen. Deze moeten ervoor zorgen dat banen behouden blijven, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen. 27-03
 • Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen
  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben de Tweede Kamer vandaag hierover geïnformeerd. 27-03

Welkom op het rijksinkoopnet, het portaal voor leveranciers van Rijks en overheidsinstanties

Het rijksinkoopnet bied de mogelijkheid voor onder andere inkopers van overheids- en semioverheidsinstellingen op een gedegen en vertrouwde manier hun juiste leveranciers te vinden.

Het rijksinkoopnet werkt vanuit een aantal belangrijke basis principes, samenwerking in combinatie met de praktijk, doormiddel van deze combinatie weet je als inkoper dat je altijd de juiste leveranciers kunt vinden.

Inkopers van overheidsinstanties kunnen zich meer inlezen over de inkooppraktijk https://www.pianoo.nl/ PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Ook kunnen leveranciers welke werken voor de overheid, o.a. Ministeries, Provincies, Gewesten, Gemeenten, Waterschappen Rijkswaterstaat, Politiekorpsen, Brandweerkorpsen, Belastingdiensten, de Europese Unie en andere nationale en internationale organisaties terecht op https://www.rijksoverheid.nl/

Het rijksinkoopnet zorgt dat vele nieuwsbronnen voor inkopers van o.a. overheidsinstellingen altijd actueel en gekoppeld zijn.

meer nieuws

27-03-2020 | Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers komende week van start
27-03-2020 | Benoeming directeur-generaal Fiscale Zaken bij Financiën
27-03-2020 | 112 patiënten overleden, 1.172 nieuwe patiënten, in totaal 8.603 positief geteste personen
26-03-2020 | 78 patiënten overleden, 1019 nieuwe patiënten, in totaal 7431 positief geteste personen
26-03-2020 | Ministerraad in de Rolzaal in plaats van de Trêveszaal
26-03-2020 | Extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden
26-03-2020 | Speciaal gezant voor de coronacrisis
26-03-2020 | Geen huisuitzettingen en verlenging tijdelijke huurcontracten
25-03-2020 | Kabinet en VNG maken afspraken over financiële zekerheid zorgaanbieders
25-03-2020 | Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).
25-03-2020 | Afstand onderwijs voor inburgeringsplichtigen door maatregelen coronavirus
25-03-2020 | Nieuwe regels voor Verantwoord Winkelen
25-03-2020 | Landelijke ophokplicht verlengd
24-03-2020 | Aanvullende maatregelen 23 maart
24-03-2020 | Noodsteun om voedselbanken draaiende te houden
24-03-2020 | Opstart initiatief Landelijk Consortium Hulpmiddelen
24-03-2020 | 63 patiënten overleden, 811 nieuwe patiënten, in totaal 5560 positief geteste personen
24-03-2020 | Defensie geeft duizenden kilo's levensmiddelen aan voedselbanken
24-03-2020 | Corona: Kabinet scherpt vanwege gezondheidsadvies maatregelen ondernemers aan
24-03-2020 | Geen centrale examens dit jaar
24-03-2020 | Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk
23-03-2020 | Nieuwe bezoekersregeling gehandicaptenzorg en ggz
23-03-2020 | Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen
23-03-2020 | Minderjarige vreemdelingen reizen vaak door
23-03-2020 | Defensie levert 40 beademingsapparaten aan ziekenhuizen
23-03-2020 | 34 patiënten overleden, 545 nieuwe patiënten, in totaal 4749 positief geteste personen
23-03-2020 | Krachtenbundeling voor gestrande Nederlandse reizigers; Meldpunt bijzonderebijstandbuitenland.nl
23-03-2020 | Ingangsdatum nieuw inburgeringsstelsel naar 1 juli 2021
23-03-2020 | De asielinstroom van week 12 bedroeg ongeveer 100
23-03-2020 | 200 Miljoen subsidie voor overstap huurwoningen op warmtenet

Nieuws

 • Uitbreiding TOGS-regeling: ook ondernemers in de non-food kunnen aanvragen doen
  Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. 28-03
 • Richtlijn voor opvang van dak- en thuislozen tijdens coronacrisis vastgesteld
  Het ministerie van VWS heeft in samenwerking met Valente, VNG en COMO een richtlijn vastgesteld over hoe de opvang van dak- en thuisloze mensen georganiseerd moet worden tijdens de coronacrisis (COVID-19). De richtlijn is bedoeld voor gemeenten en opvangorganisaties en ziet toe op het zo goed mogelijk opvangen van dak- en thuisloze mensen, en tegelijkertijd het risico op besmetting zo klein mogelijk houden. 27-03
 • Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht
  Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen met Bouwend Nederland, Techniek Nederland en andere partijen uit de sector voeren om ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.   27-03
 • Maatregelenpakket cultuursector: huur rijksmusea opgeschort met drie maanden
  De huur van rijksgesubsidieerde musea wordt met drie maanden opgeschort. Hiermee wordt hen financiële ruimte geboden ten tijde van de coronacrisis. De maatregel is onderdeel van een aanvullend pakket voor de cultuur- en creatieve sector, waarover minister Van Engelshoven (Cultuur) vandaag een brief aan de Tweede Kamer stuurde. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector, nu ook deze voor een groot deel tot stilstand zijn gekomen. Naast het eerder aangekondigde kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers, waar ook organisaties en zzp‘ers  uit de cultuursector aanspraak op kunnen maken, worden daarom een aantal specifieke maatregelen genomen. Deze moeten ervoor zorgen dat banen behouden blijven, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen. 27-03
 • Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen
  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben de Tweede Kamer vandaag hierover geïnformeerd. 27-03
Leeg