Leeg

Nieuws

 • Nieuw beleidskader gemeentelijke herindelingen: draagvlak centraal
  De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met het nieuwe beleidskader gemeentelijke herindelingen. Alle nieuwe gemeentelijke herindelingen worden getoetst aan dit nieuwe kader om herindelingsprocedures te borgen en meer van onderop te laten verlopen. Het doel van het nieuwe kader is een grotere democratische betrokkenheid en meer draagvlak van inwoners. Grotere slagkracht en samengaan is voor sommige gemeenten met de opgaven van nu ook van belang. 22-03
 • Minister Schouten schetst contouren nieuwe pachtwetgeving
  Een herziening van het huidige pachtstelsel is nodig om de verhouding tussen verpachter en pachter te verbeteren en zo een goede toekomst van pacht te waarborgen. Een solide pachtstelsel versterkt daarnaast de positie van (jonge) boeren en bevordert de bodemkwaliteit. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De oplossingsrichting is de introductie van een nieuwe langlopende vorm van pacht. Daarnaast wil de minister kortlopende pacht ontmoedigen. 22-03
 • Overlijden Frans Andriessen
  Op 22 maart 2019 overleed Frans Andriessen op 89-jarige leeftijd. Hij was minister in het kabinet Van Agt-I van 1977 tot 1980 (CDA). De minister en staatssecretaris van Financiën en de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën reageren op zijn overlijden. 22-03
 • Nederland Digitaal: afspraken voor betere samenwerking digitalisering
  Kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en andere overheden hebben vandaag op de eerste editie van de conferentie Nederland Digitaal afspraken gemaakt voor betere samenwerking rondom digitalisering. Meer dan 2.000 deelnemers werkten vier dagen in Hilversum aan de doelstelling om Nederland op dit vlak koploper van Europa te maken door sneller in te spelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. 21-03
 • Nederland ziet tweede windpark op zee zonder subsidie tegemoet
  Er is belangstelling voor de bouw en exploitatie van een tweede windpark op zee zonder subsidie in Nederland. Dat bleek bij de sluiting van de regeling voor de vergunningaanvragen voor windenergie op zee voor de kavels III en IV in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). In vergelijking met de eerste succesvolle subsidieloze tender voor de kavels I en II van hetzelfde windenergiegebied heeft een vergelijkbaar aantal partijen een aanvraag ingediend. Het windpark zal jaarlijks voldoende duurzame elektriciteit opwekken voor circa 2,5% van het totale huidige Nederlandse elektriciteitsverbruik. 21-03

Welkom op het rijksinkoopnet, het portaal voor leveranciers van Rijks en overheidsinstanties

Het rijksinkoopnet bied de mogelijkheid voor onder andere inkopers van overheids- en semioverheidsinstellingen op een gedegen en vertrouwde manier hun juiste leveranciers te vinden.

Het rijksinkoopnet werkt vanuit een aantal belangrijke basis principes, samenwerking in combinatie met de praktijk, doormiddel van deze combinatie weet je als inkoper dat je altijd de juiste leveranciers kunt vinden.

Inkopers van overheidsinstanties kunnen zich meer inlezen over de inkooppraktijk https://www.pianoo.nl/ PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Ook kunnen leveranciers welke werken voor de overheid, o.a. Ministeries, Provincies, Gewesten, Gemeenten, Waterschappen Rijkswaterstaat, Politiekorpsen, Brandweerkorpsen, Belastingdiensten, de Europese Unie en andere nationale en internationale organisaties terecht op https://www.rijksoverheid.nl/

Het rijksinkoopnet zorgt dat vele nieuwsbronnen voor inkopers van o.a. overheidsinstellingen altijd actueel en gekoppeld zijn.

meer nieuws

21-03-2019 | Nieuwe burgemeester in Aalsmeer
21-03-2019 | Meer Nederlandse bedrijven voorbereid op Brexit
21-03-2019 | Minister Kaag met innovatieve ondernemers en wetenschappers naar Silicon Valley en Atlanta
21-03-2019 | Grote bedrijven bij internationale top in Den Haag
21-03-2019 | Werkloosheid op laagste punt sinds 2003
20-03-2019 | Minister Grapperhaus in gesprek over de jaarwisseling
19-03-2019 | Steun voor collectieve schadevergoedingsactie
19-03-2019 | Verlenging president-directeur ProRail
18-03-2019 | Minister-president stelt vlaginstructie vast vanwege aanslag in Utrecht
18-03-2019 | Reactie Rutte en Grapperhaus op schietpartij in Utrecht
18-03-2019 | Eerste reactie Rutte en Grapperhaus op schietpartij in Utrecht
18-03-2019 | Van Nieuwenhuizen geeft startsein voor aanleg A16 Rotterdam
18-03-2019 | Minister-president Rutte ontvangt Zweedse minister-president Löfven
18-03-2019 | Minister Schouten komt met nieuwe criteria voor hondenfokkerij
18-03-2019 | Nieuwe ambities voor aanpak laaggeletterdheid
17-03-2019 | European Public Sector Award 2019
15-03-2019 | Routekaart wijst datacenters de weg
15-03-2019 | Marian Kaljouw herbenoemd als voorzitter van de NZa
15-03-2019 | Hulp bij gebruik openbaar vervoer
15-03-2019 | Kabinet vraagt SER advies over sociale innovatie en inclusieve globalisering
15-03-2019 | Benoeming leden WRR
15-03-2019 | Minister Schouten in gesprek over natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland
15-03-2019 | Blokhuis breidt hielprik uit met screening op drie stofwisselingsziekten
14-03-2019 | Staatssecretaris Blokhuis: komende jaren krijgen alle dak- en thuisloze jongeren hulp
14-03-2019 | Tuinbouwakkoord stuurt richting een circulaire tuinbouwsector
14-03-2019 | Landelijk kennisloket voor aanpak bijstandsfraude met buitenlands vermogen
14-03-2019 | 172 agenten beschikbaar in Amsterdam door efficiëntere arrestantenzorg
14-03-2019 | Ministers Blok en Kaag bij ferryterminal voor logistieke oplossingen Brexit
14-03-2019 | Minister-president Rutte ontvangt voorzitter Europese Raad Tusk
14-03-2019 | Minister vraagt wetenschapscoalitie plan voor verlaging werkdruk

Nieuws

 • Nieuw beleidskader gemeentelijke herindelingen: draagvlak centraal
  De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met het nieuwe beleidskader gemeentelijke herindelingen. Alle nieuwe gemeentelijke herindelingen worden getoetst aan dit nieuwe kader om herindelingsprocedures te borgen en meer van onderop te laten verlopen. Het doel van het nieuwe kader is een grotere democratische betrokkenheid en meer draagvlak van inwoners. Grotere slagkracht en samengaan is voor sommige gemeenten met de opgaven van nu ook van belang. 22-03
 • Minister Schouten schetst contouren nieuwe pachtwetgeving
  Een herziening van het huidige pachtstelsel is nodig om de verhouding tussen verpachter en pachter te verbeteren en zo een goede toekomst van pacht te waarborgen. Een solide pachtstelsel versterkt daarnaast de positie van (jonge) boeren en bevordert de bodemkwaliteit. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De oplossingsrichting is de introductie van een nieuwe langlopende vorm van pacht. Daarnaast wil de minister kortlopende pacht ontmoedigen. 22-03
 • Overlijden Frans Andriessen
  Op 22 maart 2019 overleed Frans Andriessen op 89-jarige leeftijd. Hij was minister in het kabinet Van Agt-I van 1977 tot 1980 (CDA). De minister en staatssecretaris van Financiën en de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën reageren op zijn overlijden. 22-03
 • Nederland Digitaal: afspraken voor betere samenwerking digitalisering
  Kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en andere overheden hebben vandaag op de eerste editie van de conferentie Nederland Digitaal afspraken gemaakt voor betere samenwerking rondom digitalisering. Meer dan 2.000 deelnemers werkten vier dagen in Hilversum aan de doelstelling om Nederland op dit vlak koploper van Europa te maken door sneller in te spelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. 21-03
 • Nederland ziet tweede windpark op zee zonder subsidie tegemoet
  Er is belangstelling voor de bouw en exploitatie van een tweede windpark op zee zonder subsidie in Nederland. Dat bleek bij de sluiting van de regeling voor de vergunningaanvragen voor windenergie op zee voor de kavels III en IV in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). In vergelijking met de eerste succesvolle subsidieloze tender voor de kavels I en II van hetzelfde windenergiegebied heeft een vergelijkbaar aantal partijen een aanvraag ingediend. Het windpark zal jaarlijks voldoende duurzame elektriciteit opwekken voor circa 2,5% van het totale huidige Nederlandse elektriciteitsverbruik. 21-03
Leeg