Leeg

Uitzonderingspositie tweedegraads bloedverwanten in Participatiewet blijft bestaan


In de Participatiewet zijn bloedverwanten in de tweede graad, zoals broer en zus of grootouder en kleinkind, bij een beroep op bijstand uitgezonderd van de gehuwdennorm als ze een gezamenlijke huishouding voeren en er bij een van hen sprake is van een indicatie langdurige zorg. In een wetsvoorstel dat door de Eerste Kamer is behandeld, heft de regering dit onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen op door deze bepaling te schrappen. Directe aanleiding voor het wetsvoorstel zijn eerdere uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en van de Hoge Raad die dit onderscheid als ‘discriminerend’ hebben beoordeeld. De Eerste Kamer heeft in meerderheid tegen het wetsvoorstel gestemd, waarmee de uitzonderingspositie voor deze tweedegraads bloedverwanten gehandhaafd blijft.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg