Leeg

OMT-Z adviseert kabinet over nertsenbedrijven


Op verzoek van ministers De Jonge (VWS) en Schouten (LNV) hebben het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) en het Bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO-Z) op 16 juli opnieuw gekeken naar de mogelijke gevolgen van besmette nertsenbedrijven voor de volksgezondheid. De ministers schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat - volgens de deskundigen - het risico voor de volksgezondheid niet veranderd is. Wel roepen de bewindspersonen op dat de medewerkers van nertsenbedrijven zich strikt houden aan alle voorgeschreven maatregelen. Zoals het aangescherpte hygiëneprotocol, het landelijke vervoersverbod van nertsen en het bezoekersverbod in de stallen. Ook wordt de mogelijkheid om medewerkers met milde - of zelfs zonder - COVID-19 verschijnselen te testen besproken met de GGD. 
Lees Meer

meer nieuws

Leeg