Leeg

Voedselleveranciers krijgen sterkere positie in de keten


Boeren, tuinders en vissers hebben een zwakkere onderhandelingspositie tegenover grote en geconcentreerde marktpartijen in de keten. Dit zorgt ervoor dat zij bijvoorbeeld makkelijk onder druk gezet kunnen worden om kortingen te accepteren. Dit belemmert het ondernemerschap van boeren en maakt het voor hen lastiger een eerlijke prijs te vragen voor het voedsel dat zij produceren. Om de positie van de boer in de voedselketen te versterken, is vandaag het Wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ingediend bij de Tweede Kamer.   
Lees Meer

meer nieuws

Leeg